Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

§1 Gyldighet / kontraktsavslutning

Følgende generelle vilkår gjelder for alle bestillinger i nettbutikken for STILL-palletrucker. Alle våre leveranser, tjenester og tilbud er laget utelukkende på grunnlag av disse generelle vilkårene.

Vilkår og betingelser for kjøperen eller tredjepart gjelder ikke, selv om vi i enkelte tilfeller ikke protesterer mot deres gyldighet. Selv om vi henviser til et brev som inneholder eller henviser til vilkår og betingelser for kjøperen eller en tredjepart, utgjør dette ikke aksept av gyldigheten av disse vilkårene.

Ved å legge inn en bestilling, godtar kjøperen disse betingelsene, slik at de blir en del av kontrakten når kontrakten inngås.

Vi inngår kun kjøpskontrakter med kunder som har fylt 18 år. Vi tilbyr også våre tjenester utelukkende til privat næringsliv og offentlige kunder. Kjøperen forsikrer seg ved å godta vilkårene, at han opptrer ved kjøpets slutt for å utøve kommersiell eller selvstendig næringsdrivende virksomhet eller som en juridisk enhet i offentlig rett eller offentlige spesialmidler.

Beskrivelsen av vårt sortiment i STILL-nettbutikken er kun til informasjon. Kunden lager et kontraktsbud med sin bestilling. Kjøpsavtalen inngås ved at vi aksepterer kundeordren. Kontrakter skrives kun på norsk.

Vi påpeker at du kan rette opp dataene dine når som helst før du bestiller via vår nettbutikk. Etter at du har lagt inn dataene, vil du motta en oversikt over dataene du har skrevet inn, slik at du kan sjekke dem. Hvis du vil korrigere dataene, kan du bruke tilbakeknappen til nettleseren din for å gå tilbake til inntaksmasken og endre data der. 

Vi bekrefter kvitteringen av bestillingen din umiddelbart. Godkjennelsen av en ordre erklærer vi med en melding om levering eller levering av varene. Vi vil informere deg i elektronisk form dersom vi ikke kan godta ditt tilbud.

Vi sender kun i Norge.

§2 Fraktkostnader

Fraktkostnader gjelder kun dersom dette er oppgitt. Ellers er de inkludert i prisen.

Vi har rett til å utføre bestillingen i delleveranser. I disse tilfeller beregner vi selvfølgelig eventuelle frakt kostnader bare én gang.

§3 Betalingsbetingelser

Betaling skjer via bankoverføring etter mottak av faktura. Alle priser er nettopriser pluss den gjeldende mva-satsen på tidspunktet. Dette vises på fakturaen.

For betaling via PayPal, henviser vi til deres vilkår og betingelser. Ytterligere informasjon om databeskyttelsesloven fra PayPal-leverandøren finner du på: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full

§4 Levering

Levering foregår gjennom befrakter. Vi sender varene regelmessig umiddelbart etter bestilling. Likevel forbeholder vi oss retten til en leveringstid på 14 dager, dersom ikka annet er avtalt. Overføring av risiko til deg vi finne sted ved levering av leveransen til speditør.

§5 Bevaring av tittel

De leverte varene forblir vår eiendom til full betaling av kjøpesummen pluss forsendelses- og fraktgebyr.

§6 Garanti, feil

(1) Garantiperioden er ett år fra levering.

(2) De leverte gjenstandene skal undersøkes nøye umiddelbart etter levering til kjøperen eller til tredjepart utpekt av ham. Det anses som du har godkjent leveransen dersom vi ikke har mottatt en skriftlig melding om  åpenbare feil eller andre feil som kunne identifiseres ved rask og grundig etterforskning innen syv virkedager, etter levering av varene eller på annen måte innen syv virkedager etter oppdagelse av feilen, eller tidligere tidspunkt hvor mangelen på kjøperen med normal bruk av gjenstanden for levering var gjenkjennelig uten videre undersøkelse, mottatt skriftlig. På vår forespørsel må leveringsobjektet returneres, med frakt betalt til oss. I tilfelle av en begrunnet klage, refunderer vi kostnadene ved den billigste fraktruten. Dette gjelder ikke dersom kostnadene øker fordi leveringobjektet er plassert på et annet sted enn det avsatte stedet.

(3) Ved mangler på de leverte produktene, er vi pliktige og berettiget til å rette eller erstatte etter at vårt rimelige valg er gjort. I tilfelle feil, dvs. umuligheten av, urimelighet av, avslag av eller uheldig forsinkelse av reparasjon eller erstatning, kan kjøperen trekke seg fra kontrakten eller redusere kjøpesummen tilsvarende.

(4) Dersom en feil er basert på vår feil, kan kjøperen kreve erstatning for skader under de vilkår som er spesifisert i § 8.

(5) For mangler av komponenter fra andre produsenter, som vi ikke kan fjerne for lisensiering eller saklige grunner, vil vi påtale våre garantikrav mot produsentene og leverandørene for kjøperens konto eller cede til kjøperen. Garantikrav mot oss finnes i tilfelle av slike feil under de øvrige vilkårene og i samsvar med disse vilkårene og betingelsene bare dersom den rettslige håndhevelsen av ovennevnte krav mot produsenten og leverandøren var mislykket eller, for eksempel på grunn av insolvens, umulig. I løpet av den juridiske tvistens varighet, er loven om begrensninger av de respektive garantikravene fra kjøperen mot oss suspendert.

(6) Garantien gjelder ikke dersom kjøperen endrer leveringsvaren eller har den endret av tredjepart uten vårt samtykke og eliminering av feilen blir umulig eller urimelig vanskelig. I alle fall må kjøperen bære de ekstrakostnadene som påløper for å rette opp feilen.

(7) En levering av brukte gjenstander som er avtalt med oss ​​i individuelle tilfeller skal gjøres under utelukkelse av eventuelle garantier for materielle feil.

§7 Eiendomsrettigheter

(1) I henhold til denne § 7 garanterer vi at leveringsobjektet er fri for industrielle eiendomsrettigheter eller opphavsrett til tredjepart. Hver kontraherende part vil omgående informere den annen avtalepart om krav mot kontraherende part er hevdet mot ham.

(2) Dersom leveringsobjektet krenker en kommersiell eiendomsrett eller opphavsrett til en tredjepart, vil vi endre eller erstatte leveringsobjektet etter eget skjønn og bekostning, slik at tredjeparts rettigheter ikke lenger blir krenket, men leveringsobjektet fortsetter under kontraktsavtalte funksjoner, eller gi kjøpere brukerrettigheter ved å inngå en lisensavtale. Hvis vi ikke utfører dette innen rimelig tid, har kjøper rett til å trekke seg fra kontrakten eller å redusere kjøpesummen rimelig. Eventuelle erstatningskrav til kjøperen er underlagt begrensningene i § 8 i disse vilkårene.

(3) Ved overtredelser av produkter levert av oss fra andre produsenter, skal vi hevde våre krav mot produsentene og oppstrømsleverandørene på vegne av kjøperen eller overføre dem til kjøperen. Krav mot oss i disse tilfellene i samsvar med dette § 7kun dersom den rettslige håndhevelsen av ovennevnte krav mot produsentene og leverandørene ikke lyktes eller, for eksempel på grunn av insolvens, er håpløs.

§ 8 Ansvar for skader på grunn av feil

(1) Ansvar av vår del for erstatning, uansett lovlig grunn, særlig fra umulig, forsinket, utilstrekkelig eller feil levering, kontraktsbrudd, brudd på forpliktelser i kontraktsforhandlinger og erstatning, så langt det er i et hvert tilfelle en Feil, i samsvar med denne § 8 begrenset.

(2) Vi skal ikke være ansvarlig i tilfelle av uaktsomhet fra våre organer, juridiske representanter, ansatte eller andre vikarer, så langt det ikke er et brudd på viktige kontraktsforpliktelser. Avgjørende for kontrakten er plikten til rettsidig levering og installasjon av de vesentlige manglene, fri leveranse, samt instrukser, beskyttelse og forvaring forpliktelser som tillater kjøperen å bruke kontraktsobjektet eller beskyttelsen av liv eller lem av kjøpers ansatte, eller den beskyttelse av samme eiendom er ment å forårsake betydelig skade.

(3) Forutsatt at vi er erstatningsansvarlige i henhold til § 8 nr. 2, er dette ansvaret begrenset til skader som vi forutser ved kontraktens inngåelse som en mulig følge av kontraktbrudd eller som vi burde ha forventet ved anvendet aktsomhet. Vi er ikke ansvarlige for skader som kjøperen kunne ha forhindret ved egnede bruddtiltak.

(4) Ovennevnte eksklusjoner og ansvarsbegrensninger gjelder i samme grad til fordel for våre organer, juridiske representanter, ansatte og andre vikarer.

(5) Forutsatt at vi gir teknisk informasjon eller rådgivning, og denne informasjonen eller rådene ikke tilhører det avtalefestede omfanget av tjenester som skyldes av oss, gjøres dette kostnadsfritt og med unntak av ethvert ansvar.

(6) Begrensningene i denne § 8 gjelder ikke for vårt ansvar for forsettlig adferd, for garanterte egenskaper, for skade på liv, lemmer eller helse eller i henhold til lov om produktansvar.

§9 PERSONVERN OG FREMGANGSMÅTER

Vi behandler dine personopplysninger bare i den grad loven tillater det, og bare i det omfang det er nødvendig for behandling av kontrakten. Vennligst se vår personvernpolicy.

Kontraktsteksten lagres ikke av oss og kan ikke lenger hentes etter at bestillingsprosessen er fullført. Du kan skrive ut og / eller lagre disse vilkårene for handel.

  • Du kan laste ned vilkår og betilngelser her. PDF, 74 KB Download