Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Selskapsverdier i STILL


Vi er tilgjengelig for kundene våre. Vi jobber hele tiden for at de skal være fornøyd.

Det er vår oppgave å aktivt bidra til våre kunders suksess. Det som driver oss er at kundene skal oppnå suksess i dag og i fremtiden.
Vi oppnår tillit hos kundene våre hver dag med våre skreddersydde løsninger. Grunnmuren for vår bærekraftige suksess er fornøyde kunder.

Vi tilbyr fortreffelige løsninger og skaper konkurransefortrinn hos kundene våre gjennom internlogistikk.

Vi forsterker ytelsesevnen til kundene gjennom vår kompetanse og innovasjon. Vi investerer i våre ansatte og i teknologi for å være ledende i bransjen.
Vi tar modige skritt innen innovasjonsområder som digitalisering og automasjon. Slik finner vi allerede i dag svar på fremtidige spørsmål. Vi fokuserer på kvalitet og lang levetid. Våre løsninger er unike fordi vi stiller høye krav til ergonomisk komfort og brukervennlighet.

Vi tar ansvar. Team-arbeid er vår styrke.

Hver enkelt av oss tar ansvar for selskapets mål. Vi krever og oppmuntrer til selvstendig arbeid basert på individuelt ansvar. Vi samarbeider som partnere som er opptatt av ytelse og effekter.
Vi gir og forventer åpen og hjelpsom tilbakemelding slik at vi kan forbedre oss kontinuerlig. Vi dyrker allsidigheten og potensialet hos våre ansatte, og er ansvarlige for at de klarer å opprettholde en god balanse mellom jobb og fritid.

Vi tar vare på miljøet, og vi handler bærekraftig.

Å opprettholde et bærekraftig miljø er grunnlaget for vår eksistens. Vi tar i bruk naturlige ressurser på en ansvarsfull måte. Vi tar hensyn til miljøavtrykket vårt allerede i starten av prosessen når vi utvikler nye produkter.
Vi bruker resirkulerbare materialer og miljøvennlige produksjonsmetoder. Vi utformer våre arbeidsplasser slik at de er miljøvennlige. Leverandører og samarbeidspartnere bes om å handle miljøvennlig.

Vi er pålitelige og handler i samsvar med de reglene som gjelder der hvor vi driver vår virksomhet, og vi respekterer det sosiale og kulturelle mangfoldet.

Som et globalt selskap driver vi virksomheten vår i forskjellige land.
Vi overholder lovbestemmelser og bedriftsinterne retningslinjer. Slik bidrar vi på en bærekraftig måte til samfunnsutviklingen.

Vi ønsker å være en nyttig og positiv aktør for alle vi er i kontakt med.

Vi benytter våre styrker og ferdigheter på en konstruktiv, løsningsorientert og samarbeidsvillig måte.
Kun et lønnsomt selskap kan sikre fremtidige arbeidsplasser. Vi oppnår våre forretningsmessige mål med kompetanse og pålitelighet. Det lønner seg for våre kunder, ansatte, leverandører og aksjonærer.

STILL - The Brand

Do you want to learn more about our philosophy and our brand? Than take a look into our Book "STILL - The Brand":

"STILL - The Brand"

Or order the book in our shop: STILL Merchandising Shop (German)