Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Smart Energy Unit

Intelligent laststyring i intralogistikk

Smart flåtestyring er en grunnleggende forutsetning for å forbli konkurransedyktig i den dynamiske intralogistikkverdenen. Smart lading er en viktig del av dette og sikrer tilgjengelighet, fleksibilitet, energieffektivitet og ikke minst transparent kostnadsstyring. Bare hvis du vet når, hvor og hvor mye energi som trengs og forbrukes, kan du planlegge ladeprosessene og dermed tilgjengeligheten til kjøretøyene dine og den sømløse materialflyten på en pålitelig og forutsigbar måte.

Med STILL smart charging får du omfattende, digital og transparent overvåking og styring av batteri- og laderelevante prosesser. STILL Smart Energy Unit (SEU) sørger for kablet nettverkstilkobling til de stasjonære laderne og sikrer effektiv energidistribusjon. Dermed kan ladenivåer analyseres, kapasiteter planlegges og ladeprosesser prioriteres. Med oppsiktsvekkende resultater: Takket være en smart ladealgoritme er bilparken alltid klar, og du unngår køer foran laderne.

Via dashbordet har du til enhver tid full oversikt over batteriets ladenivå, energibruk og ladeadferd. Og ikke minst sparer du penger. Ved å definere ladetidspunkter, prioriteringer og effektgrenser unngår du nemlig kostnadskrevende belastningstopper og kan oppnå merkbare reduksjoner i de totale strømkostnadene. Det er smart lading med STILL litium-ion-teknologi.


Smart Energy Unit på 3 minutter

  • Optimaliserte kostnader:
    Kostnadsintensive effekttopper unngås takket være smart strømfordeling og definisjonen av ladetidsluker.
  • Oversiktlighet:
    Tydelig visualisering av alle relevante ladedata i ett brukervennlig dashbord.
  • Energieffektivitet:
    Optimalisert ressursutnyttelse takket være smart ladeadministrasjon algoritme.

Allt under ett

.

Kontrollpanel

Dashbordet til STILL Smart Energy Unit gir en oversiktlig visning av all relevant informasjon om ladestyring. Dette omfatter ikke bare systemstatus og antall aktive ladere, men også gjeldende prioritering (prioritet) og aktuell driftseffekt. Den nedre delen av dashbordet gir en detaljert oversikt over de viktigste parametrene for hver tilkoblet lader.

Ladeprofil

I området "Ladeprofiler" får operatøren en oversikt over ladedataene fra alle tilkoblede ladere. Det er mulig å velge ulike tidsluker, sammenligne et vilkårlig antall enheter og laste ned evalueringer. Dataene kan brukes til å få nyttig informasjon for å optimalisere ladeprosesser, f.eks. for å unngå belastningstopper ved å sette passende ladegrenser.

Generelle innstillinger

Knappen "Generelle innstillinger" tilbyr også en rekke individuelle innstillingsmuligheter. Du kan f.eks. definere effektgrenser i kW, konfigurere ladetidsintervaller eller angi personlige prioriteringer basert på kategorier som "Ladere", "Ladestatus (SoC)" og "Lastebil-ID".

Har du spørsmål om dette emnet?

Rådgivning om drivsystemer fra energiekspertene hos STILL
Dra nytte av vår ekspertise for en bærekraftig intralogistikk. Vi hjelper deg gjerne med å bestemme fremtidens energisystem.

Kontakt


040 / 331 348

Forespørsel til: Smart Energy Unit

Vennligst fyll ut skjemaet under. Vi vil gi svar så fort vi kan.

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Nedlastinger


Du kan også være interessert i