Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Impressum

STILL Norge AS (Hovedkontor)
Heggstadmyra 8
7080 Heimdal
Org.nr: 971597283

via Telefon: +47 810 35 035

Epost: Firmapost-sn@hesselberg.no
www.still.no/kontakt.html

Reke Salievski
Administrerende Direktør

Varsel i henhold til Online Dispute Resolution Platform:

I henhold til gjeldende lov har STILL Norge AS plikt til å informere sine kunder om European Online Dispute Resolution Platform (Plattform for tvisteløsning på nett), som kan brukes for å løse tvister uten å måtte involvere domstolene. EU-kommisjonen er ansvarlig for å sette opp plattformen. European Online Dispute Resolution Platform finner du på: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Vi gjør deg likevel oppmerksom på at STILL Norge AS er verken beredt eller forpliktet til å delta i noen tvisteløsningssak i et forbrukerråd. Men våre brukere har følgende muligheter for å ta kontakt: via telefon på +47 810 35 035 eller via kontaktskjemaet.

STILL NO | Servicevilkår

Opphavsrett

Nettstedet til STILL Norge AS omfatter innhold som illustrasjoner, bilder, grafikk, logoer, filmer, lydfiler og tekst. Disse er STILL Norge AS, Berzeliusstrasse 10, D-22113 Hamburg sin eiendom og er beskyttet i henhold til bestemmelsene i lover om åndsverk, varemerker, design og på grunnlag av personlige rettigheter i henhold til tysk og internasjonal lov.

STILL Norge AS tillater, uten samtykke, at du ser på og laster ned alt innholdet på selskapets nettsteder til privat bruk, såvel som for andre ikke-kommersielle formål, forutsatt at det ikke foretas noen endringer. Duplisering for salg eller andre kommersielle formål er ikke tillatt.

Last ned

Hvis innholdet eller programmene gjøres tilgjengelige for nedlasting, gjøres dette underlagt restriksjonen om at det påhviler erstatningsansvar kun for fravær av garanterte egenskaper, straffbare brudd på primære plikter, forsettlige eller grove uaktsomme brudd på andre plikter i tilfeller av straffbare helseskader.

Garanti

Informasjonen som finnes på våre nettsteder er nøye satt sammen og kontrollert. STILL Norge AS påtar seg likevel ingen garanti for at informasjonen er fullstendig, korrekt, aktuell eller egnet for spesifikke formål. Bruk av innholdet som finnes på nettstedet skjer for brukerens egen risiko. STILL Norge AS er ikke erstatningsansvarlig for noen skade som brukeren måtte bli utsatt for på grunn av dette, særlig data, maskinvare eller programvare.

Varemerker

Alle varemerker som brukes på nettstedene til STILL Norge AS er registrert for STILL Norge AS.139142 139143. Det er forbudt for tredjeparter å bruke våre varemerker og logoer.

Ansvarsfraskrivelse for eksterne referanser og lenker

Nettstedene til STILL Norge AS inneholder lenker til tredjeparts nettsteder (“eksterne lenker”). Disse nettstedene er underlagt erstatningsansvar ved sine respektive operatører. STILL Norge AS kontrollerte det eksterne innholdet for tilstedeværelse av eventuelle lovbrudd da den første lenken ble lagt inn. På det tidspunktet fant vi ingen lovbrudd. STILL Norge AS har ingen påvirkning på den eksisterende eller framtidige utforming, og heller ikke innholdet i de lenkede nettstedene. Innlegging av eksterne lenker betyr ikke at STILL Norge AS tar ansvar for innholdet knyttet til referansene eller lenken. Konstant kontroll av eksterne lenker, kan ikke med rimelighet forventes av STILL Norge AS, uten påviste indikasjoner av lovbrudd. Men hvis det skulle bli oppdaget lovbrudd, vil slike lenker bli fjernet umiddelbart.

Dato for siste oppdatering: November 2020  

Les også våre retningslinjer for personvern