Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Intralogistikk Rådgivning

Systematisk optimalisering av din intralogistikk

Intralogistikkløsninger løsner ikke.

Hvert lager er like individuelt som dets krav. STILL Intralogistics Consulting jobber tett med deg for å utvikle et helhetlig konsept for optimal flyt av materialer og informasjon i ditt lager. Som et resultat vil du motta konkrete anbefalinger til handling for implementering av realistisk implementerbare og fremtidssikre løsninger. Vi får en helhetlig forståelse av dine individuelle utfordringer og bruker denne til å utvikle en løsning som er skreddersydd for deg og som du vil oppnå med et høyt nivå av økonomisk effektivitet. Våre konsulentprodukter er systematisk strukturert og dekker de essensielle områdene innen intralogistikk: Prosessoptimalisering, lagerplanlegging, tugger train-rådgivning, automasjonsrådgivning og flåteoptimalisering.


 • Identifiser optimaliseringspotensialet - for varehus, flåter og prosesser
 • Minimer transport-, lagrings- og håndteringskostnadene
 • Identifiser automatiseringspotensialet i logistikkprosessene dine
 • Legg grunnlaget for mager materialforsyning

Be om Intralogistikk rådgivning

 • Effektiv bruk av ressurser
 • Effektiv flyt av materialer og informasjon
 • Reduksjon av kompleksitet
 • Utnytte kapasiteten fullt ut
 • Identifiser automatiseringspotensialet

Vil du oppdage potensialet i din intralogistikk? Vi råder deg til poenget. Bare ta kontakt med oss, så tar vi oss av forespørselen din.

+47 810 35 035

 

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Konsulenttjenester for din intralogistikk Overblikk

Inngangen til systematisk intralogistikkoptimalisering

Lagerplanlegging

Helhetskonsepter for eksisterende og nye lagerprosjekter

Lagerplanlegging er helhetlig og kan inkludere ulike aspekter avhengig av dine behov, fra effektiv oppbevaring av varene dine i passende reolsystemer, til transport av varer med egnede industritrucker, slepetog og automasjonsløsninger, til kontroll ved hjelp av innovative programvareløsninger.

Som et resultat får du et helhetlig lagerkonsept for lagring, håndtering, ordreplukking og transport samt en prosessbeskrivelse for din material- og informasjonsflyt.

Lagerrådgivning

 • Lageranalyse (omsetnings- og lageranalyse)
 • Utvikling av ulike lager- og transportoppsett
 • Dimensjonering av lageret (kapasitet , lageromsetning - og ytelse)
 • Prosess- og layoutdesign
 • Transport-/materialflytkonsept
 • Valgfritt: spesifikasjon, utarbeidelse av konkurransegrunnlag, prosjektgjennomføring

+47 810 35 035

 

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Prosessoptimalisering

Lageret ditt kan gjøre mer enn du tror

Etter å ha registrert gjeldende status for dine logistiske prosesser, identifiserer vi forbedringspotensial og evaluerer implementeringen av dem i praksis. I nært samråd med deg lager vi en anbefaling til handling for å optimalisere de analyserte prosessene og logistiske prosedyrer. Analyse og unnfangelse dokumenteres på en forståelig måte, prosessbeskrivelsen utføres ved bruk av standardiserte modelleringsspråk.

Prosessrådgivning

 • Registrering av den nåværende tilstanden til dine logistiske prosesser
 • Identifisering av forbedringspotensialer
 • Utledning av egnede tiltak for implementering
 • Konseptutvikling og prosessmodellering
 • Valgfritt: Kravkatalog for dine IT-systemer, prosjektimplementering

+47 810 35 035

 

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Potensialanalyseautomatisering

Digitisering for neste nivå

Automatiseringsløsninger kan være et effektivt svar på de økende utfordringene med digitalisering og på globale kostnader og konkurransepress. Men ikke alle automatiseringsnivåer passer til enhver bedrift, ikke hver teknologi passer til alle applikasjonsprofiler.

Vår intralogistikkrådgivning identifiserer automatiseringspotensialet i din bedrift og sjekker den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten til ulike automatiseringsvarianter. Analysen identifiserer hindringer og nødvendige prosessjusteringer. Du får et individuelt automatiseringskonsept og funksjonsspesifikasjoner som grunnlag for operativ implementering.

Automasjonsrådgivning

 • Fastsetting av automatiseringspotensialer
 • Undersøkelse av den tekniske og økonomiske gjennomførbarheten av ulike automatiseringsvarianter
 • Automasjonskonsept og spesifikasjon for din automatiseringsprosjekt
 • Valgfritt: Business case-utvikling, prosjektgjennomføring

+47 810 35 035

 

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Innføring av rutinemessige trekksystemer

Grunnstein for lean produksjonsforsyning

Bruk av slepetogsystem for intern materialforsyning legger grunnlaget for lean produksjon. Materialet leveres og deponeres etter behov, med høy frekvens, pålitelig og med minimal trafikk. Men hvert slepetog er en individuell løsning.

Basert på en as-is-analyse av materialflyten og de logistiske rammebetingelsene, utvikler vi ditt individuelle slepetogkonsept. Vi definerer elementene i slepetogsystemet ditt – fra traktorer og traller til ruter, timing og kontroll. Til slutt designer vi den ideelle trekkertogprosessen sammen med deg og viser om ønskelig også mulige automatiseringsmuligheter.

Tug-of-way konsultasjon

 • Registrering av faktisk tilstand
 • Mulige kombinasjoner av rute togelementer
 • Mulige anvendelser av trekktog på stedet Materialflytkonsept med trekktog
 • Valgfritt: Undersøkelse av automatiseringsnivåer, prosjektgjennomføring

+47 810 35 035

 

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Flåteoptimalisering

Få mest mulig ut av flåten din

Flåteoptimalisering har som mål å utnytte din nåværende flåte best mulig – uansett om du bruker STILL-trucker, trucker fra andre produsenter eller blandede flåter. Vi gir råd om best mulig kombinasjon av kjøretøy og flåteutnyttelse. Du vil få et flåtekonsept tilpasset dine behov som tar hensyn til alle transportgods, prosesser og systemer.

Flåterådgivning

 • Analyse på stedet av flåteutnyttelse
 • Produsentuavhengig rådgivning
 • Handlingsplan og flåtekonsept
 • Valgfritt: konseptimplementering, testing av automasjonsløsninger, potensialanalyse for bruk av slepetog

+47 810 35 035

 

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Intralogistikkrådgivning fra STILL

Som en intralogistikkekspert kan STILL se tilbake på 100 års erfaring innen lagerteknologi, logistikk på fabrikken og produksjon av gaffeltrucker. Vi foreslår kun løsninger som vi er overbevist om kan implementeres og vil fungere i fremtiden. Våre konsulenter kjenner ingen lukeløsninger og har mange års erfaring med intralogistikkoptimalisering. Vi er avhengige av åpenhet og tillit og driver prosjekter fremover i full fart.

Suksessfaktorer

Åpenhet: Full åpenhet: Våre kunder forstår på et øyeblikk hva konsulenten gjør og hvilken tilnærming som er valgt for å oppnå det felles definerte målet.Kompetanse: Tiårs erfaring: Våre konsulenter er bransjeeksperter og kan optimalt implementere kundeprosjekter ved hjelp av STILLs hele kunnskapsrikdom.Løsningsorientering: Garantert gjennomførbarhet: Vi ser alltid etter den beste løsningen i når det gjelder både modernitet og gjennomførbarhet.Individualitet: Unike resultater: Våre konsulenter ser fra ditt perspektiv for å skape originale og effektive løsninger.

Fremgangsmåte fo intralogistikk rådgivning

Vår vei til din løsning

1. Datainnsamling.

Fremragende analyser er vanligvis basert på et datasett av høy kvalitet.

Suksessen til et prosjekt avhenger derfor i stor grad av kvaliteten på tilgjengelige plandata. Datainnsamling er derfor av største betydning. Vi sjekker dataene dine samvittighetsfullt for fullstendighet og konsistens og forbereder dem for påfølgende analyse.

2. Analyse.

For å få logistisk innsikt basert på de behandlede dataene som grunnlag for planlegging, bruker vi teknikker som gruppering, sortering, kondensering eller filtrering.

Ved å bruke grafiske metoder kan vi visualisere komplekse prosesser og for eksempel synliggjøre material- og informasjonsflyter. Dette gjør at vi kan avdekke forbedringspotensial og definere logistiske krav for videre planlegging. Våre konsulenttjenester inkluderer flåteanalyse, forretningsprosessmodellering og forretningsanalysemetoder for gruppering av lagervarer.Ved å bruke grafiske metoder kan vi visualisere komplekse prosesser og for eksempel synliggjøre material- og informasjonsflyter. Dette gjør at vi kan avdekke forbedringspotensial og definere logistiske krav for videre planlegging. Våre konsulenttjenester inkluderer flåteanalyse, forretningsprosessmodellering og forretningsanalysemetoder for gruppering av lagervarer.

3. Optimalisering.

Stadige endringer i driftsområdet kan kreve en justering av eksisterende systemer og prosesser.

Stadige endringer i driftsområdet kan gjøre det nødvendig å tilpasse eksisterende systemer og prosesser.

4. Konsept.

Vårt mål er å minimere dine transport-, lagrings- og håndteringskostnader.

For å oppnå nødvendig effektivisering av logistikksystemene og materialstrømmene, utarbeider vi ulike use cases og løsningstilnærminger i nært samråd med deg. Vi sjekker deretter alle varianter for deres økonomiske effektivitet og finner ut fordeler og ulemper. Som et resultat får du et optimalt og tilpasset konsept. Våre konsulenttjenester inkluderer valg av passende reolsystemer, utvikling av lageroppsett og fastsettelse av krav til industritrucker.


Intralogistikk rådgivning i praksis


Be om Intralogistikk rådgivning

Vil du oppdage potensialet i din intralogistikk? Vi råder deg til poenget. Bare ta kontakt med oss, så tar vi oss av forespørselen din.

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.