Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Optimaliserte prosesser med iGo Innsikt

Overvåkning og analyse av autonome kjøretøy (AVG)

Autonome kjøretøy (AGVer) er i drift døgnet rundt, 365 dager i året. De autonome kjøretøyene styres og overvåkes av et transportkontrollsystem (TCS). Døgnet rundt samles det inn enorme mengder verdifulle data, som kan brukes til å utføre grundige analyser fra et overordnet perspektiv, av det automatiserte lageret og prosessene.

iGo Innsikt er et skybasert analyseverktøy koblet direkte til transportkontrollsystemet. Fra den innsamlede prosessinformasjonen utleder iGo Innsikt konkrete anbefalinger og handling som vil forbedre tilgjengeligheten og ytelsen til din automatiserte flåte. Alle data lastes opp i skyen for evaluering og er tilgjengelig online via den krypterte nettportalen.


iGo Innsikt: Et raskt overblik

  • Analyse. Grafisk registrering av alle kjøretøybevegelser i varmekart, for å identifisere og forbedre flaskehalser i produktiviteten.
  • Problemløsning. Avspillingsfunksjon for tidligere hendelser muliggjør nøyaktig feilsøking, ved å se tilbake på kjøretøyet og systemets faktiske oppførsel.
  • Kontroll. Nøkkeltall for responstider, trafikktetthet, utnyttelse og nedetider.
  • Framoverskuende. Daglig informasjon om trender og avvik fra normen.
  • Tidsbesparende. Vedlikehold eller reparasjonstiltak ordnes proaktivt.
  • Responsivt. Digitalt grensesnitt for skrivebord og alle mobile enheter.

Forespørsel om overvåking og analyse med iGo Innsikt

Våre eksperter og rådgivere står til din disposisjon, for ytterligere informasjon og spørsmål. Spør oss om iGo Innsikt

+47 810 35 035

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Funksjoner – iGo Innsikt

Modulbasert evaluering av skydata – Fra rask oversikt til brukerspesifikke og detaljerte rapporter


Multi-Site Access

Tilgang til flere klientplasseringer ved å vise plasseringene på verdenskartet når du logger på.


Dashboard

Brukerkonfigurerbare dashboard med godkjennings- og malfunksjon for nye brukere. Drill ned fra mange diagrammer til detaljsider (f.eks. AGV og Transport Status KPIer).


Varsling

Rask synkronisering av statusoppdateringer (ofte i sanntid). Automatisk og manuell statusendring når problemet er løst.


Observasjon

Daglig oppdagelse av trender og uteliggere for spesifikke statuser ved hjelp av maskinlæringsteknikker.


Systeminnsikt

System Insights gir informasjon om AGV-bevegelse og AGV-aktivitet i installasjonen i løpet av en bestemt tidsperiode (f.eks. varmekart over AGV-tilstander eller trafikktettheter).iGo Innsikt i praksis

Forbedret ytelse for Danfoss, med AI-støttet automatisk lager

Danfoss benytter et automatisert lager med MX-X og EXV automatiserte gaffeltrucker. Den AI-støttede og skybaserte løsningen iGo Innsikt brukes for å optimalisere systemet. I tillegg brukes et radiobasert miljøvarslingssystem (ELOshield) – som beskytter forbipasserende mot kjøretøy som nærmer seg.