Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Hver kilowattime teller.

STILL Smart Energy Solutions

Få mest mulig ut av hver kilowattime

Energieffektivitet er viktigere enn noen gang – spesielt innen intralogistikk. Når du skalerer driften, er kostnadsoptimalisering og effektiv bruk av ressurser blant de viktigste grepene. Hos STILL forstår vi disse utfordringene. Men vi vet også at forholdene varierer. Derfor mener vi at det ikke finnes noen "one size fits all"-løsning. Med all vår ekspertise hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for ditt behov – og støtter deg med en hel pakke av intelligente produkter og tjenester som gjør deg i stand til å redusere og kontrollere forbruket og driftskostnadene til din intralogistikk intelligent. Fra et bredt spekter av avanserte og effektive energisystemer, gjennom maskinvare- og programvareløsninger for smart energistyring, til omfattende energirådgivning. Så du får mest mulig ut av hver kilowattime.Energirådgivning som tar deg videre

La oss sammen ta en titt på det totale energiforbruket til prosessene dine og identifisere potensielle besparelser. Våre eksperter gir helhetlige råd. Og for oss er rådgivning 80 % lytting: Hva forventes av deg og hvor vil du hen? Hva er dine eksisterende forhold og hva er din erfaring? Hvilke hindringer møter du? Dette gjør oss i stand til å bedre forstå dine behov og tilby optimale løsninger for din intralogistikkflåte - inkludert komplette konsepter for struktur innen intralogistikkenergi.

Følgende fem kriterier kan spille inn på avgjørelsen:

 • Kjøretøytilgjengelighet: Hvor mye energi kan energisystemet gi og hvor lenge?
  I hvilken grad begrenses kjøretøyenes operative tilgjengelighet, f.eks. ved stilletider på grunn av batteriskifte, ladeprosesser eller vedlikeholdsarbeid?
 • Infrastruktur: Hvert energisystem krever en spesifikk infrastruktur, f.eks. plass til ladestasjoner, lagring, vedlikehold og innsatsen som kreves for å sette opp energiforsyningen.
 • Investeringskostnader: Kostnadene frem til idriftsettelse, f.eks. batterier og oppsetting av nødvendig infrastruktur.
 • Driftskostnader: Løpende kostnader, f.eks. vedlikehold og reparasjon, men også energikostnader og energiforbruk.
 • Bærekraft: Hvilket potensiale har hvert energisystem, hvor lenge kan det brukes og i hvilken grad kan CO2 utslipp unngås helt.

Rådgivning om energisystemer innen intralogistikk

Rådgivning om drivsystemer fra energiekspertene hos STILL
Dra nytte av vår ekspertise for en bærekraftig intralogistikk. Vi hjelper deg gjerne med å bestemme fremtidens energisystem.

Kontakt


040 / 331 348

Forespørsel til: Tilknyttede temaer

Vennligst fyll ut skjemaet under. Vi vil gi svar så fort vi kan.

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Optimale energisystemer for dine oppgaver

Arbeid med det beste energisystemet for dine behov. Avhengig av dine oppgaver, ytelsebehov og andre kriterier, tilbyr vi deg den beste teknologien. Fra velprøvd blysyreteknologi til høyeffektiv litiumionteknologi og banebrytende brenselceller. Innovative batteriladesystemer er en integrert del av våre energiløsninger. Ved behov gir vår LPG- og dieselteknologi den mest effektive ytelsen. Vi samarbeider med deg for å finne den rette løsningen for deg – med et øye på hele livssyklusen.

Bly-syre

Bly-syre-batterier er nyttige for bruk av noen få kjøretøy med få arbeidstimer.

Totalt sett er dette et etablert, pålitelig og godt brukbart energisystem.

Li-Ion Teaser

Li-Ion

Bruk av Li-Ion-batterier anbefales for konsekvent høye og konstante energibehov i flerskiftsdrift.

Med STILL Li-Ion teknologi kan en oppgradering på 30 % bedre energiutnyttelse oppnås. Dette beskytter ikke bare miljøet, men reduserer også selskapets energikostnader betydelig.

Brenselcelle

Dette energisystemet er ideelt egnet for kontinuerlig, intensiv bruk i flerskiftsdrift med mer enn 1000 driftstimer per år. Som det reneste energisystemet for drift av industritrucker er brenselcellen fortsatt lite etablert, men anses som et fremtidig system for grønn intralogistikk.

Sammenligning av drivsystemer innen intralogistikk


Kjøretøytilgjengelighet

Blysyre

 • ca. 1 skift avhengig av kjøretøytype og bruksområde
 • ved høyere bruk maks 5 timer
 • 8 timers lading betyr ca. 6 timers kjøring
 • ingen mellomlading > batteribytte (5-15 min)
 • høyt vedlikehold
 • reduserende ytelse under drift

Li-Ion

 • 1 times lading betyr ca. 3 timers kjøring
 • mellomlading mulig
 • ikke nødvendig vedlikehold
 • konstant strøm under drift

Brennselcelle

 • 1 tankfylling tillater opptil ca. 8 timers bruk
 • ingen stå-/ladetider > fylling på kun 2-3 minutter
 • Vanlig vedlikehold
 • konstant ytelse under drift
 • ul>

Infrastruktur

Bly-syre

 • Ladestasjoner
 • Ladere
 • Utskiftbare batterier
 • Batteribytteenhet
 • Vanntanker
 • Luftavsugssystem
 • Betydende plassbehov

Li-Ion

 • Lave krav
 • Ladeinfrastruktur +kun 1 batteri + innebygd lader
 • Lavt plassbehov

Brennselcelle

 • Brennselcelle (batterierstatningsmodul)
 • Fyllestasjoner
 • Hydrogenlagring
 • Hydrogenlevering eller -produksjon (elektrolysator)
 • < li>Plass utenfor lageret kan brukes

Investeringskostnader

Bly-syre

 • Lave anskaffelseskostnader

Li-Ion

 • høye anskaffelseskostnader, synkende tendens
 • Lengre batterilevetid

Brennselcelle

 • Høye investeringskostnader (faktor 4 til 5 sammenlignet med blybatterier)
 • Finansieringsmuligheter

Driftskostnader

Bly-syre

 • Energikostnader
 • Vedlikeholdskostnader
 • Batteribyttekostnader (tid)
 • Plasskostnader

Li-Ion

 • 30 % reduserte energikostnader
 • ingen vedlikeholdskostnader
 • lave plasskostnader
 • Intelligent energistyring / lastestyring mulig
 • < /ul>

Brennselcelle

 • Nåværende høye H2-kostnader (10–12 €/kg hydrogen, per september 2021) > Spesielt transportkostnader

Bærekraft

Bly-syre

 • Utnyttet teknologi
 • miljøskadelige stoffer
 • krever resirkulering med høye energikostnader

Li-Ion

 • Kontinuerlig videreutvikling
 • Effektivitetsøkning og reduksjon av anskaffelseskostnader forventes
 • Problematiske råvarer > ny sammensetning i utvikling
 • Utprøvde strukturer

Brennselcelle

 • Utplasserbar teknologi, men ingen etablert infrastruktur ennå
 • ingen sjeldne jordarter
 • virkelig grønn, gjennom grønn H2
 • < li>Den politiske utviklingen er fortsatt usikkerTilknyttede temaer


De beste energisystemene for dine oppgaver

Oppdag betydelige sparepotensiale i din daglige drift. Vi kan hjelpe deg å gjøre dette med våre intelligente maskinvare- og programvareløsninger for energistyring. Vår Smart Energy Unit sikrer de mest effektive ladeprosessene. I tillegg oppnår Blue-Q autopiloten energibesparelser på opptil 20 % kombinert med en perfekt balansert ytelse. Vi hjelper deg med å forutse og integrere dine energibehov, begrense toppbelastninger og å integrere egengenerert energi, f.eks. fra et solcelleanlegg.

Optimaliserte kostnader: Kostnadsintensive effekttopper unngås takket være smart strømfordeling og planlagte ladetider.

Oversiktlig: Tydelig visualisering av alle relevante ladedata i ett brukervennlig dashbord.

Energieffektivitet: Optimalisert ressursutnyttelse takket være en smart ladestyringsalgoritme.

 

Les mer →


Energisystemer innenfor rammmen av grønn intralogistikk

Å løse transportoppgaver med lavest mulig forbruk av verdifulle ressurser er en av de store utfordringene for fremtidsrettede intralogistikkløsninger. Målet er å bruke kapital, energi, arbeidskraft og tid så lønnsomt som mulig. En vesentlig forutsetning for bærekraftig forvaltning er sirkularitet – med andre ord råvarenes kretsløp. Tilnærmingen til en bærekraftig sirkulær økonomi – blant annet ved å pusse opp brukte trucker – er like mye forankret i STILLs DNA som ZERO-utslippsoppdraget, som har hjulpet oss å redusert CO2-utslippene i intralogistikken merkbart med i mange år.


Nedlastinger

Rådgivning om energisystemer innen intralogistikk

Rådgivning om drivsystemer fra energiekspertene hos STILL
Dra nytte av vår ekspertise for en bærekraftig intralogistikk. Vi hjelper deg gjerne med å bestemme fremtidens energisystem.

Kontakt


040 / 331 348

Forespørsel til: Tilknyttede temaer

Vennligst fyll ut skjemaet under. Vi vil gi svar så fort vi kan.

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.