Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Hydrogen som energikilde

Drivsystemer innen intralogistikk

Hva er det riktige energisystemet for min intralogistikk?

Energisystemer for intralogistikk består av kjøretøy, energibærer og energiinfrastruktur – f.eks. gaffeltruck + Li-Ion batteri + lader / ladestasjon.

Beslutningen om riktig energisystem er først og fremst en strategisk beslutning. Det handler om den konkrete bruken, kostnadene, men også om nødvendige rammebetingelser samt bærekraften og perspektivet ved å jobbe klimanøytralt.

Følgende fem kriterier kan nevnes for avgjørelsen:

 • Kjøretøytilgjengelighet: Hvor mye energi kan energisystemet gi og hvor lenge?
  I hvilken grad begrenses kjøretøyenes operative tilgjengelighet, f.eks. ved stilletider på grunn av batteriskifte, ladeprosesser eller vedlikeholdsarbeid?
 • Infrastruktur: Hvert energisystem krever en spesifikk infrastruktur, f.eks. plass til ladestasjoner, lagring, vedlikehold og innsatsen som kreves for å sette opp energiforsyningen.
 • Investeringskostnader: Kostnadene frem til idriftsettelse, f.eks. batterier og oppsetting av nødvendig infrastruktur.
 • Driftskostnader: Løpende kostnader, f.eks. vedlikehold og reparasjon, men også energikostnader og energiforbruk.
 • Bærekraft: Hvilket potensiale har hvert energisystem, hvor lenge kan det brukes og i hvilken grad kan CO2 utslipp unngås helt.

Sammenligning av drivsystemer innen intralogistikk


Kjøretøytilgjengelighet

Blysyre

 • ca. 1 strøk avhengig av kjøretøytype og bruksområde
 • ved høyere bruk maks 5 timer
 • 8 timers lading betyr ca. 6 timers kjøring
 • ingen mellomlading > batteribytte (5-15 min)
 • høyt vedlikehold
 • reduserende ytelse under drift

Li-Ion

 • 1 times lading betyr ca. 3 timers kjøring
 • mellomlading mulig
 • ikke nødvendig vedlikehold
 • konstant strøm under drift

Brennselcelle

 • 1 tankfylling tillater opptil ca. 8 timers bruk
 • ingen stå-/ladetider > fylling på kun 2-3 minutter
 • Vanlig vedlikehold
 • konstant ytelse under drift
 • ul>

Infrastruktur

Bly-syre

 • Ladestasjoner
 • Ladere
 • Utskiftbare batterier
 • Batteribytteenhet
 • Vanntanker
 • Luftavsugssystem
 • Betydende plassbehov

Li-Ion

 • Lave krav
 • Ladeinfrastruktur +kun 1 batteri + innebygd lader
 • Lavt plassbehov

Brennselcelle

 • Brennselcelle (batterierstatningsmodul)
 • Fyllestasjoner
 • Hydrogenlagring
 • Hydrogenlevering eller -produksjon (elektrolysator)
 • < li>Plass utenfor lageret kan brukes

Investeringskostnader

Bly-syre

 • Lave anskaffelseskostnader

Li-Ion

 • høye anskaffelseskostnader, synkende tendens
 • Lengre batterilevetid

Brennselcelle

 • Høye investeringskostnader (faktor 4 til 5 sammenlignet med blybatterier)
 • Finansieringsmuligheter

Driftskostnader

Bly-syre

 • Energikostnader
 • Vedlikeholdskostnader
 • Batteribyttekostnader (tid)
 • Plasskostnader

Li-Ion

 • 30 % reduserte energikostnader
 • ingen vedlikeholdskostnader
 • lave plasskostnader
 • Intelligent energistyring / lastestyring mulig
 • < /ul>

Brennselcelle

 • Nåværende høye H2-kostnader (10–12 €/kg hydrogen, per september 2021) > Spesielt transportkostnader

Bærekraft

Bly-syre

 • Utnyttet teknologi
 • miljøskadelige stoffer
 • krever resirkulering med høye energikostnader

Li-Ion

 • Kontinuerlig videreutvikling
 • Effektivitetsøkning og reduksjon av anskaffelseskostnader forventes
 • Problematiske råvarer > ny sammensetning i utvikling
 • Utprøvde strukturer

Brennselcelle

 • Utplasserbar teknologi, men ingen etablert infrastruktur ennå
 • ingen sjeldne jordarter
 • virkelig grønn, gjennom grønn H2
 • < li>Den politiske utviklingen er fortsatt usikker

Konklusjon

Bly-syre
Bly-syre-batterier er nyttige for bruk av noen få kjøretøy med få arbeidstimer.
Totalt sett er dette et etablert, pålitelig og godt brukbart energisystem.

Li-Ion
Bruk av Li-Ion-batterier anbefales for konsekvent høye og konstante energibehov i flerskiftsdrift.
I den aktuelle bruksprofilen er dette energisystemet best egnet for levetiden til et Li-Ion-batteri (10 år).

Brennstoffcelle
Dette energisystemet er ideelt egnet for kontinuerlig, intensiv bruk i flerskiftsdrift med mer enn 1000 driftstimer per år.
Som det reneste energisystemet for industrikjøring med truck er brenselcellen fortsatt lite etablert, men regnes som et fremtidig system for grønn intralogistikk.Energisystemer i sammenheng med grønn intralogistikk

Fra et intralogistikksynspunkt er målet å kunne løse transportoppgaver med lavest mulig forbruk av verdifulle ressurser – det vil si med best mulig utnyttelse av kapital, energi, arbeidskraft og tid.

Fra et økologisk perspektiv bør Europa være klimanøytralt senest i 2050; Tyskland ønsker til og med å oppnå dette innen 2045. Det betyr at CO2-utslippene skal reduseres betydelig.

For å nå dette målet forplikter EU-kommisjonen og forbundsstatene seg å hjelpe bedriftene til å yte sitt bidrag gjennom lover og regler, bl.a. gjennom CO2-avgiften, med utslippssertifikater eller til og med med forbud mot forbrenningsmotorer fra senest 2030.

Forbrukere og partnere forventer klimanøytralitet

Det er også et økende krav fra partnere og forbrukere om at leverandørkjeder er bærekraftige og fungerer på en klimanøytral måte. Leverandører må gi sertifikater på opprinnelse av råvarer, produksjonsforhold og karbonavtrykk. En god økologisk balanse blir et konkurransefortrinn.

Nedlastinger

 • Datablad Energy Solutions (Engelsk) PDF, 2 MB Download

Rådgivning om energisystemer innen intralogistikk

Rådgivning om drivsystemer fra energiekspertene hos STILL
Dra nytte av vår ekspertise for en bærekraftig intralogistikk. Vi hjelper deg gjerne med å bestemme fremtidens energisystem.

Kontakt


040 / 331 348

Forespørsel til: Hydrogen som energikilde

Vennligst fyll ut skjemaet under. Vi vil gi svar så fort vi kan.

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.