Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Åpenhetsloven – STILL Norge AS

Om virksomheten

STILL byr på skreddersydde, bedriftsinterne logistikkløsninger i hele verden, og virkeliggjør det intelligente samspillet mellom gaffeltrucker og lagerteknikk, programvare, tjenestetilbud og service. Det som bedriftsgründeren Hans Still 1920 satte i gang med stor mengde kreativitet, gründerånd og kvalitet, utviklet seg raskt til å bli et kjent og solid merke, verden over. I dag driver rundt 9 000 kvalifiserte medarbeidere med forskning og utvikling, produksjon, markedsføring og service for å imøtekomme kundekrav fra hele verden.

STILL er en del av KION Group, den største produsenten av gaffeltrucker og lagerteknikksystemer i Europa målt i antall enheter. Innad i KION Group gir vi sammen fremtiden form med våre solide merker STILL, Linde og Dematic, og hører til de beste i vår bransje. Rundt 41 000 ansatte i mer enn 100 land er en del av det globalt aktive konsernet KION Group.

Vår bedriftskultur preges av fellesverdiene til KION Group: Integrity, Collaboration, Courage og Excellence.


Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  • Alle varer og tjenester vi kjøper inn gjennomgår meget strenge retningslinjer for å ivareta både åpenhetsloven og HMS.
  • Alle kontrakter som inngås med nye leverandører har klausul som innebærer at alt som omfatter ansattes vilkår i verdikjeden er i tråd med menneskerettigheter.

Gjennom våre aktsomhetsvurderinger har vi avdekket følgende faktiske negative konsekvenser:

Vi har ikke avdekket noen faktiske negative konsekvenser i vår oppstrøms verdikjede.

I tillegg har vi avdekket følgende vesentlige risiko for negative konsekvenser:

Vi har ikke avdekket vesentlig risiko for negative konsekvenser

For å begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser har vi iverksatt følgende tiltak:

Vi har tatt kontakt med alle leverandørene som befinner seg i denne risikogruppen, og bedt om en redegjørelse for en rekke forhold som berører de ansattes vilkår i bedriften. I tillegg har vi bedt om omfattende dokumentasjon ihht påseplikten til den underleverandøren vi mente representerte den største risikoen.

Kontakt oss for mer info:

Har du spørsmål til oss vedrørende våre aktsomhetsvurderinger, kan du kontakte oss på e-post: Firmapost-sn@hesselberg.no