Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:
Stavanger Museum

Løfter kulturminner, sebraer, lysekroner og kanoner

Museum Stavanger består av ti museer i Stavanger-området. Samlet sett har de over 100 000 gjenstander som er lagret i et stort fjell utenfor byen. Nå skal fjellhallen omorganiseres for å skape mer plass – og dermed har Museum Stavanger sendt fem av sine ansatte på truckførerkurs.


Det er ikke bare under omorganiseringen av fjellhallen at truckførerbeviset kommer godt med – det gjør seg også godt i den daglige driften av museene.

Vi snakket med førstekonservator og magasinforvalter Kate Newland og bygningsantikvar Mathies Ekelund Erlandsen etter at de hadde fullført opplæringen sin i regi av STILL Norge.

«Mitt største ansvar er selve samlingene. Vi må flytte gjenstander opp på pallereoler og paller – og da er det alt fra bøfler, sebraer, møbler og lysekroner til kanoner, skipssanker og keramikkpotter som skal flyttes. Det krever at vi er veldig forsiktige truckførere – og STILL var veldig flinke til å tilpasse opplæringen slik at vi får til å håndtere gjenstander på en forsvarlig måte», sier Kate.

Truck Illustrasjon

Forvalter og håndterer kulturarven
«Det er tross alt kulturarven vår vi forvalter. På et vanlig lager, i industrielle omgivelser, er kanskje effektivitet viktigst – men her hos oss er det aller viktigste at vi er forsiktige og respekterer de gjenstandene vi håndterer. Ingenting her kan erstattes», forklarer Kate.

Kurset tilpasset ansattes behov
Museum Stavanger har en stab med godt mangfold. «Mange av de ansatte her er flerspråklige – og instruktøren var veldig flink til å forklare og oversette slik at alle forsto alt som ble sagt. Vi anbefaler gjerne STILL til andre. Kursinstruktøren vår opplevde vi som trygg, grundig og tålmodig», sier Kate, som er skotsk-engelsk og snakker norsk.

Håndterer Kulturarven

HMS
I tillegg til at de må håndtere gjenstander som er uerstattelige, blir også HMS et tema. «Vi har en zoologisk samling der mye er bevart i glassbeholdere med sprit. Vi fikk mye god informasjon om hvordan man skal behandle farlige væsker når vi kjører truck», forklarer Kate.

«Jeg tror de fleste museer ville hatt god nytte av den opplæringen vi har vært gjennom. Vi har lært mye, ikke bare om truckkjøring, men også om HMS», sier Mathies, som understreker at HMS-delen av kurset var lærerikt og interessant. 

Mer effektiv museumsdrift
«For oss er det nødvendig at alle som skal håndtere gjenstandene våre har truckførerkurs – vi kan ikke vente på at en kollega med truckførerbevis kommer på jobb. Nå som vi alle har fått ordentlig opplæring kan vi raskt og effektivt gjøre jobben selv – og samtidig være trygg på at vi utfører arbeidet på en trygg, forsiktig og forsvarlig måte», sier Mathies, før han løper videre. «Nå skal jeg hente en lysekrone fra 1700-tallet i lagerhallen. Det er fantastisk at jeg bare kan gjøre det selv - og at jeg slipper å vente på en kollega – arbeidet vårt er mer strømlinjeformet nå enn det var før», avslutter han.

Museumsdrift