Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:
Grafik mit Claim "Making intralogistics smart together"

Mange takk for at du deltok på vårt pressemøte i Hamburg den 21. og 22. september 2022. Vi håper at du fikk et godt inntrykk av hvordan vi ønsker å gjøre verden smartere. For at vi skal kunne gjøre fremtidige pressemøter enda bedre, ville det vært bra om vi kunne ha fått tilbakemelding fra deg senest den 31. oktober 2022.

Takk for din tid og oppmerksomhet!

Tilbakemeldingsformel

1 Evaluering av organisering og utforming

1.1 Organiseringen (invitasjon og informasjon, registrering, bekreftelse) var tilfredsstillende.
1.2 Møtelokalet var godt tilrettelagt.
1.3 Jeg var fornøyd med møtelokalet (lokaler, mat og atmosfære).
1.4 Tidsplanen (start, pauser og slutt) var bra.

2 Evaluering av presentasjonene (innledning STILL pressemøte/Keynote)

2.1 Presentasjonene var enkle å forstå.
2.2 Presentasjonene inneholdt informasjon som var relevant for meg.
2.3 Presentasjonene varte lenge nok.

3 Evaluering av presentasjonene (sirkelstasjoner)

3.1 Presentasjonene var enkle å forstå.
3.2 Presentasjonene inneholdt informasjon som var relevant for meg.
3.3 Presentasjonene varte lenge nok.

4 Evaluering av produktpresentasjon (musikkopptreden)

4.1 Tenk på produktpresentasjonen i sin helhet.
4.2 Produktpresentasjonen var underholdende.
4.3 Produktpresentasjonen var informativ.
4.4 Produktpresentasjonen var enkel å forstå.
4.5 Produktpresentasjonen var overbevisende.
4.6 Presentasjonen varte lenge nok.

5 Evaluering av spørsmål og svar

5.1 Svarene var enkle å forstå.
5.2 Svarene inneholdt informasjon som var relevant for meg.
5.3 Valg av samtalepartner var passende.

6 Evaluering av informasjonsmateriell

6.1 Vurder innholdet på USB-pinnen.
6.2 Vurder lengden på pressemeldingen
6.3 Vurder strukturen på pressemeldingen.
6.4 Vurder innholdet i pressemeldingen.
6.5 Vurder dokumentet med bildetekst.
6.6 Vurder i hvor stor grad du hadde nytte av vår nettside for STILLs pressekonferanse 2022: www.still.de/PK
6.7 Vurder den rent digitale delen av presseinformasjonen (pressemelding, bildetekster)

7 Samlet vurdering

7.1 Jeg likte pressekonferansen.
7.2 Jeg vil anbefale pressekonferansen.

8 Sosiodemografiske data

8.1 Hvilke dokumenter har du først og fremst behov for i arbeidet ditt?
8.2 Hvilke medier bruker du til å publisere arbeidet ditt?
8.3 I hvilke land publiserer du arbeidet ditt?