Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:
MX-X AFC

Ny STILL-innovasjon stopper bevegelser i masten på smalgangstrucker

STILL har utviklet et assistansesystem for smalgangstruckene sine som kompenserer for ujevne gulv. Systemet har fått internasjonal oppmerksomhet, og i fagbladet ATZoffhighway, som skriver om innovasjon og teknologi innenfor spesialiserte kjøretøy, ble det nylig publisert en artikkel som ser nærmere på hvordan STILL har løst problemstillingen.

Denne teksten er en gjengivelse av den originale artikkelen og er fritt oversatt.


Artikkelen tar for seg hvordan assistansesystemer som avstandsvarslere, parkeringshjelpere, filbyttevarsling og elektroniske stabilisatorer lenge har vært standardutstyr på mange trucker.

Den hittil siste innovasjonen for smalgangstrucker er aktiv gulvkompensasjon (Active Floor Compensation, AFC).

Alexander Claus


Forhindrer gynging i masten

Der andre systemer kun demper gyngende mastbevegelser, forhindrer AFC at mastbevegelsene oppstår i det hele tatt. Det sikrer lasten, lageret og aller viktigst: føreren. Føreren trenger ikke sakke ned farten, men kan i stedet kjøre i maksimal hastighet mellom stasjonene sine.

Øker effektiviteten til smalgangstruckene

Frem til nå har truckindustrien ofte hentet inspirasjon fra assistansesystemer i bilindustrien, hvor systemene bidrar til økt sikkerhet. Assistansesystemet for aktiv gulvkompensasjon er derimot unikt og laget for å øke effektiviteten på lageret.

Fagartikkelen tegner først en grense mellom assistansesystemer og sikkerhetssystemer. Sikkerhetssystemer er ofte påkrevd eller nødvendig for sikker drift av trucken. Alle STILLs trucker har ledende sikkerhetsløsninger implementert. Assistansesystemer er ikke avgjørende for sikker drift og er derfor ikke påkrevd av lover eller bransjestandarder.

Et assistansesystem er på mange måter ekstrautstyr inne i trucken som hjelper føreren med å utføre vanskelige oppgaver uten feil – men uten å fjerne ansvaret fra truckføreren.

STILL en pioner innen assistansesystemer

Artikkelen, som er skrevet av produktsjef for smalgangstrucker i STILL Gmbh, Alexander Caus, påpeker at STILL alltid har vært en pioner når det kommer til å utvikle og implementere assistansesystemer. Allerede i 2003 introduserte STILL Curve Speed Control, som automatisk tilpasser farten i svinger for å garantere trygg kjøring. Aktiv laststabilisering (ALS) reduserte svingninger i masten på STILL FM-X og MX-X med opptil 90%.

På MX-X oppnås dette ved at en datamaskin i trucken vurderer hellingen, løftehøyden og lastevekten opp mot hurtigheten masten skyves ut. Resultatet er en 5% økning i effektiviteten under lasting og lossing.

Figur 1 Virkemåte for aktiv laststabilisering. (© STILL)
Figur 1: Virkemåte for aktiv laststabilisering.

Optispeed 4.0 og Optisafe

Navigasjonssystemer som Optispeed 4.0 og Optisafe er også velkjente STILL-assistenter som øker omsetnings-hastigheten av varer – særlig ved smalgangskjøring. Systemene kalkulerer den raskeste kjøreruten og henter inn relasjonen mellom kjøring og siste bevegelse inn og ut fra pallene. Dette optimaliserer jobben som gjøres akkurat når lasten settes inn eller hentes fra hyller og reoler.

Gulv på smalgangslagre

På lager med smalgangskjøring må byggeier både investere i trucker av høy standard, men også investere tungt i kvaliteten på gulvet. I tillegg til at gulvet må tåle mye vekt og være fri for ujevnheter i betongen, må det være lagt helt flatt, i vater og uten bølger i gulvmaterialet. 

På grunn av utfordringene som oppstår selv ved den minste uønskede bevegelse, er det strenge krav til gulvene der trucker kjører med lasten hevet. Selv små slitasjer og ujevnheter kan overføre bevegelsesenergi direkte til trucken og truckføreren, og i verste fall føre til skader på mennesker, maskin eller lageret.

Selv på lagre der man har tatt alle forhåndsregler kan det oppstå ujevnheter. Dette fører til at truckene ofte kjører med redusert fart eller at ytelsen begrenses på andre måter.

Figur 2: AFC-systemets justering av hjulets aksel på et ujevnt gulv.
Figur 2: AFC-systemets justering av hjulets aksel på et ujevnt gulv.

AFC – aktiv gulv-kompensasjon

STILL sitt AFC-system for aktiv gulvkompensasjon betyr økt sikkerhet, høyere effektivitet og bedre ergonomi – og kan sees på som et alternativ til mange av de kostnadskrevende investeringene som fortløpende må gjøres i gulvkvaliteten på lageret.

Der ALS (Aktiv laststabilisator) kun stabiliserer masten når man henter og lagrer last, altså når trucken står i ro, er AFC operativ mens trucken kjører.

Slik fungerer aktiv gulvkompensasjon

I all enkelhet registrerer AFC-systemet høydeforskjeller på de respektive lastehjulene på trucken. Systemet justerer så høyden på hjulene i sanntid. Chassiet holdes dermed konstant vannrett og masten er alltid vertikal.

Fordi systemet gjør korrigeringene i sanntid fungerer det selv under maksimal kjørehastighet.

Figur 3: Sideveis svingninger i trucken med og uten AFC i en hyllerad uten gulv tilpasset smalgangstruck.
Figur 3: Sideveis svingninger i trucken med og uten AFC i en hyllerad uten gulv tilpasset smalgangstruck.

Denne teksten er en gjengivelse av den engelske og tyske versjonen av denne fagartikkelen, som ble publisert i juniutgaven av ATZoffhighway.