Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

STILL-trucker tar imot skreien – og fiskemottakene vokser

Litium-lion

Flere ganger i året reiser STILL Norge AS rundt til kundene i Lofoten. Den nordnorske øygruppa er fullspekket med både majestetiske naturopplevelser og miljøvennlige STILL-trucker; på nesten hver eneste brygge stopper STILL Norge AS for å prate med eiere og førere av oransje gaffeltrucker.

Midt under skreifisket tar selger Roar Andersen turen til øyriket i nord. Fullastede båter med fersk skrei kommer inn til alle bryggene han besøker. Truckene kjører uten stans i sjøsprøyten. Men mellom slagene har alle tid til en rask prat om truck, skreifiske og fremtidsplaner.

Fiskeprisen er høy
Tørrfisken er for lengst hengt opp på hjellene og for de aller fleste går skreifisket godt i år. Men kilosprisen for skreien har blitt presset opp flere kroner siden i fjor, så marginene er mindre i år enn de har vært tidligere. Likevel har 2016 vist seg å være et godt år. Noen uker før fisket er over melder Råfisklaget at det er fisket 55.000 tonn med skrei i Lofoten. Selv  om det er fisket mindre skrei i år sammenlignet med i fjor sitter fiskerne igjen med mer penger. Årets skreifangst i Lofoten sies å ha en verdi på 800 millioner kroner.

Fiskemottakene vokser
Spennende fremtidsplaner er en gjenganger på fiskemottakene STILL Norge AS besøker. Nye brygger, foredlings- og pakkeanlegg, utgraving av havneområder; alle har de behov for mer plass og større kapasitet.

Elektriske trucker
De fleste truckene i Lofoten er elektriske. Det går noen dieseltrucker ute på bryggene, men de aller fleste skal inn i byggene der fisken sløyes, sorteres og fileteres. Der inne skal det være fritt for utslipp og dermed er det bare elektriske trucker inne på mottakene.

Populær trehjuling
De elektriske trehjulingene har alltid vært populær på fiskemottakene. Ofte er det trange ganger og korte avstander – for å kjøre effektivt i slike omigvelser må det være enkelt å snu. STILL RX 20 er et stykke tysk nybrottsarbeid med lange serviceintervaller, robust konstruksjon og liten svingradius.

Hardfør hardhaus
RX 60 tar seg av de tyngste løftene på fiskemottakene. RX 60 har vært en favoritt i omgivelser med høy miljøpåkjenning lenge. Motorene er innkapslet og dermed skjermet fra vann og salt. I Lofoten kjenner alle til RX 60 – den oransje trucken med lavt energiforbruk og høy løftekapasitet.

Se oversikt over alle elektriske trucker fra STILL her
Litium-lion
Mens tomme paller flyttes ut av veien kjøres nysløyd fisk videre i foredlingskjeden.
Litium-lion
Både to- og trehjulinger kjører rundt inne på mottaket. Firhjulingen bakerst kjører i skyttel mellom inn- og utsiden av fiskemottaket.
Litium-lion
Jekketrallene har også sin naturlige plass på et fiskemottak
Litium-lion
Mens tomme paller flyttes ut av veien kjøres nysløyd fisk videre i foredlingskjeden.
Litium-lion
STILL-truckene venter trofast på ny last.
Litium-lion
H. Sverdrup har vært en hjørnesteinsbedrift på Reine i Lofoten siden 1874. Under STILL Norge AS' 30 minutter lange besøk la tre båter til kaia – fullastet med fersk skrei.
Litium-lion
Truckene ved H. Sverdrup løfter den ferske fisken rett inn på fiskemottaket – uten å kjøre trucken innendørs.
Litium-lion
Fulle kasser med fin skrei fra Lofotfisket. Fiskebåtene ankommer i kolonne i bakgrunnen.
Litium-lion
Det finnes også trucker som er brukt av andre eiere på bryggekanten. Trucken til høyre, en STILL RX 60-25 har gått inne på et lager for et byggvarefirma på Østlandet tidligere. Den tåler i likhet med de andre STILL-truckene salt, snø og is.
Litium-lion
Vestlofotfisk AS har hengt opp sine torskehoder. Vestlofotfisk holder til på den lille vakre øya Sakrisøya. I bakgrunnen ruver Olstinden beskyttende over både fisken og de få innbyggerne.
Litium-lion
Når skreien tas opp fra Norskehavet vest for Lofoten kan du være sikker på at to ting venter på brygga: STILL-trucker og måker.
Litium-lion
Ramberg Fisk er et av mange populære fiskemottak i Lofoten. Aktiviteten er stor.
Litium-lion
En av de mange utegående STILL-truckene får en sjelden og velfortjent pause midt i Skreisesongen.