Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Autonome STILL-trucker til Lerøy Midts nye storsatsing

FleetManager
EXV er en effektiv palletruck som nå blir selvgående på Hitra takket være STILLs løsning for autonom kjøring, iGo Systems

De første autonome STILL-truckene i Norge skal leveres til Lerøy Midt. Lakseprodusenten bygger for tiden et nytt slakteri på Hitra – og har bestilt selvgående EXV-palletrucker fra STILL.

EXVene skal alle laste og losse et titalls paller hver eneste time. Kristian Leistad er teknisk leder på anlegget og har klare meninger om hva som er viktig for at slakteriet skal være så effektivt som mulig. «Å velge teknologi som er innovativ er viktig på et moderne lager. «For oss er innovasjon den største driveren når det gjelder valg av selvgående trucker. Miljø og effektivitet kommer som en bieffekt av innovasjonen – og begge deler er viktig for Lerøy.»

Litium-lion
Det nye slakteriet på Hitra er planlagt ferdigstilt i 2018.

Valgte STILL
STILL Norge ble valgt som leverandør basert på tre hovedgrunner. «STILL var positive til å ta på seg dette prosjektet i et miljø som krever mye av utstyret, de kom med løsninger vi har troen på og de leverer til en pris som gjør at vi kan forsvare investeringen», sier Leistad.

Løfter laksen
Roar Andersen i STILL Norge, som nettopp overleverte 10 trucker til Salmar, og som nå skal levere nye trucker til Lerøy Midt, sier at salget er et hint om en større satsing i fremtiden. «Slike løsninger er fremtiden og vi i STILL er godt forberedt på fremtiden. I Norge er kostnaden på arbeidsfolk så høy sammenlignet med andre land at automatiseringen av fabrikker, lager og industrien generelt fort lønner seg for de som er endringsvillige.»

 

Litium-lion
Illustrasjonsbildet viser hvordan et lager med selvgående trucker kan fungere.

Lerøy tidlig ute med innovasjon
Lerøy Midt går dermed i front når det gjelder automatisering i produksjonen av sjømat.
«En autonom løsning gjør palleteringen mer effektiv siden vi kan kjøre selvgående trucker inn i arbeidsområdet til robotene, uten å stoppe robotene først. Det sparer vi mye tid på», sier Leistad.

For mer informasjon, kontakt:
Roar Andersen
Salgssjef region nord
roar.andersen@still.no
905 78 441