Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Null skader med blålys og flåtestyring

Papir- og emballasjefabrikken Peterson Packaging har fått et sikrere lagermiljø. Det sier både truckførere, teamledere og logistikksjefen på Ranheim i Trondheim.

Litium-lion

STILL Norge AS har så langt levert 26 trucker til Peterson Packaging på Ranheim– fra små EGV-ledetrucker som kjører paller til store RX 70-70er som håndterer de 120 000 tonnene med returpapir som kommer inn til fabrikken.

I tillegg har STILL Norge AS levert fem maskiner til Petersons fabrikk på Sykkylven.

Papirpushere
Selve STILL-truckene er bare deler av grunnen til at ledelsen har klart å skape en sikrere og raskere vareflyt for de 75 000 tonnene med papir og de 25 000 tonnene med emballasje som forlater fabrikken hvert år.

Mål om null skader
Anskaffelsen av enkle og billige sikkerhetsløsninger har gjort store forskjeller for truckførerne – og for ledelsen. «Over 100 personer kjører truck på fabrikken vår – og vi har et mål om null skader på både mennesker, produkter og maskiner. Det gjenspeiles i alle valgene vi gjør», forklarer innkjøp- og logistikksjef Trond Ole Winther i Peterson Packaging.

Leverandørene er avgjørende
Winther mener at ingen blir bedre enn leverandørene de velger. «Vi gjør alt vi kan for å unngå skader. En stor del av jobben er å velge de underleverandørene som best legger til rette for færre skader på fabrikken».

Glad for å se blålys bak seg
«Disse blålysene er fantastiske», sier en av truckførerne på den gigantiske papirfabrikken. Han snakker om LED-lys som er montert bak på truckene. De sender ut kraftige blå lys bakover når truckene rygger. Slik blir omgivelsene varslet om at en ryggende truck er på vei. «Små og rimelige løsninger som denne kan ofte være et stort skritt i retning av færre skader», poengterer Roar Andersen i STILL Norge AS..

Litium-lion
De største truckene hos Peterson Packaging kjører i et eget bygg. RX 70-70 er en miljøvennlig stor truck.
Litium-lion
Inne i trucken logger førerne alle varene de flytter på – de ser også hvor neste hentepunkt er.

Logisk logistikk – STILL Fleet Manager
De små modifikasjonene på enkelttrucker merkes best av truckførerne. I administrasjonen merker de best innføringen av STILLs flåtestyringssystem, Fleet Manager. Nå kan ingen av truckene startes uten en elektronisk brikke som er registrert på hver truckfører. Truckførerne har også enkel oversikt og registrering av varene de flytter på en touchskjerm i førerhytta.

Nedgang i antall skader
«For oss handler flåtestyring om ansvarliggjøring, kvalitet og HMS. Sikkerheten til våre medarbeidere og arbeidsomgivelsene har høy prioritet. Nå registreres alle skader og utfordringer. Det er enklere for oss å forbedre måten vi bruker truckene på når vi har data på skadene som skjer, som hvem som kjørte trucken og hvilken oppgave trucken jobbet med. Vi merker allerede nedgang i antall skader på fabrikken», sier Winther, som sier konsekvensene av skader på fabrikken er enklere å synliggjøre for førerne etter at flåtestyringen ble igangsatt i mai.

Optimaliserer
Samtidig kan Winther og kollegene tilpasse truckparken etter data fra flåtestyringssystemet. «Kunnskapen fra systemet lar oss optimalisere truckparken – vi kan legge til eller senke antall trucker – alt etter hva vi ser behov for. Det er selvsagt mye mer lønnsomt å ha det antallet trucker vi har behov for – hverken mer eller mindre.»

Rask service
For teamleder på fabrikkens transportavdeling, Jan Olav Hauan, har en STILL Norge AS-løsning i menneskelig form gjort det største utslaget. «Servicetekniker Kim Andre Berg er aldri langt unna. Vi får justert pådraget i spakene, småreparasjoner og fikset småting fortløpende. At vi raskt får rettet opp i de små utfordringene en så stor truckpark tidvis medfører, hjelper oss å holde effektiviteten oppe og truckene i sikker stand», forklarer teamleder Hauan.

Kontakt salgsavdelingen for mer informasjon om sikkerhetsløsninger og Fleet Manager.