Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:
Flåtestyring - Setter en ny standard innen flåtestyring

Flåtestyring

STILL neXXt fleet

Setter en ny standard innen flåtestyring

STILL neXXt fleet er den mest innovative og mest kraftfulle nettportalen for å optimalisere flåten av industritrucker.

Systemet setter nye standarder når det gjelder tilgang, tilgjengelighet, åpenhet, brukervennlighet og visualisering.

STILL neXXt fleet samler all relevant informasjon for brukeren i ett verktøy. Dette er slutten på å måtte individuelt kombinere forskjellige typer data. Nexxt fleet samler opp all data for raska analyser og optimert handling.

Logg inn STILL neXXt fleet

Vennligst klikk på linken for å logge inn på STILL neXXt fleet, der du kan logge inn med din påloggingsinfo.


Logg inn

STILL neXXt fleet - et overblikk

 • Oversikt over all relevant data om flåte og truck i en applikasjon
 • Tydelig visualisering
 • Internett-tilgang fra en hvilken som helst enhet
 • Data kombineres sikkert og trygt på STILL sine servere
 • Individuelt oppsett med 9 applikasjoner
 • Varsler - enten som systemvarsler eller på e-post - automatisk kunngjøring dersom visse verdier eller frister overskrides

STILL neXXt flåte-komponenter

STILL neXXt flåte består av 9 forskjellige applikasjoner.

 • Klar oversikt over og høy gjennomsiktighet over truck flåten
 • Hjelpsom grunnleggende informasjon om alle trucker raskt tilgjengelig
 • Direkte tilgang til viktig truckrelaterte dokumenter

Hold oversikten i flåtehåndtering:

Flåteoversikt-appen som er inkludert som en standard i STILL neXXt fleet gir brukeren utmerket oversikt over hele flåten - inkludert trucker fra andre produsenter. Hjelpsom informasjon som for eksempel truck type, produksjonsår, eierskap, serienummer, flåteallokering samt driftsstedet blir umiddelbart tilgjengelig for hver truck. I tillegg er de viktigste truckrelaterte dokumentene, som for eksempel truckens konfigurasjon, tekniske spesifikasjoner eller brukerhåndboken, tilgjengelig for nedlasting. Utover dette kan brukeren legge til ytterligere truckspesifikk informasjon, som kan redigeres i etterkant. Dette gir brukeren en høy grad av gjennomsiktighet og en oversikt over alle individuelle trucker i flåten.

 • Fullt innsyn i tjeneste- og finansieringskostnader
 • Automatisk varsel ved overskridelse av definert kostnadsgrense
 • Utførlig dataoverføring via Excel for proprietære rapporteringsverktøy

Sammendrag av alle applikasjoner:

Applikasjonen for kostnadsrapportering gir en detaljert oversikt over alle tjeneste- og finansieringskostnader, herunder finansiering, leasing, leie, vedlikehold- og reparasjonskostnader, samt forsikring. Ved forespørsel kan brukeren bli varslet når individuelt bestemte verdier er oversteget. Takket være et forseggjort datautvekslingsgrensesnitt via Excel kan all informasjon gjøres tilgjengelig for brukereide rapporteringsverktøy. Utover dette er flåterelaterte fakturaer, eksempelvis for vedlikehold- og reparasjonskostnader, raskt og enkelt tilgjengelig. I tillegg til dette kan tjenestekostnader for tredjeparts trucker legges til for kjapp og enkel sammenligning, inkludert visuelle presentasjoner. Applikasjonen tillater sammenligning av summer og kostnadstyper. Den korresponderende listen med trucker og de respektive kostnadene er tilgjengelig for nedlasting i Excel eller PDF-format.

 • Visuell oppsummering av alle vedlikehold og inspeksjonsdatoer i én enkel applikasjon
 • Dokumentasjon av vedlikehold og inspeksjoner
 • Automatisk varsel ved kommende vedlikeholds- og inspeksjonsdatoer

Oversikt og FEM/Sikkerhetsinspeksjon - et overblikk:

Applikasjonen "Vedlikeholdskontroll" gir brukerene en oversikt over alle kommende vedlikeholds- og inspeksjonsdatoer for hele flåten. Alle vedlikehold og inspeksjoner er omfattende dokumentert. Brukeren blir automatisk påminnet fire uker før en gitt dato. En varselmelding blir automatisk generert ved forfalte sikkerhetsinspeksjoner.

 • Presis evaluering av truckutnyttelse
 • Enkel og rask identifisering av potensiell sparing
 • Automatisk varsel dersom utnyttelsen faller under en gitt grense

Oppsummering av truckanvendelse:

Applikasjonen "Flåteanvendelse" evaluerer alle samlede data som sendes fra trucken via en GSM-boks, herunder truckens utnyttelse, kjøring og løfte-/senketid, og på forspørsel sammenligner den data gjennom mange sider med andre trucker. Applikasjonen gir kunden en detaljert oversikt over utnyttelsen av flåten. Det er også mulig å sammenligne individuelle trucker over flere steder og land. Potensiell sparing kan raskt identifiseres og flåteutnyttelsen kan optimeres. Ved individuelt gitte utnyttelsesnivåer blir kunden automatisk varslet for øyeblikkelig handling.

 • Automatisk generering av nøkkelindikatorer (KPI-er) for å evaluere kostnader og ytelse
 • Identifisering av potensialer ved å sammenligne nøkkelindikatorer over flere steder med individuelt definerte perioder
 • Analytisk kompilering av bruks- og kostnadsdata

Kortfattet sammendrag av nøkkelindikatorer:

Med "KPI-overvåking" kan viktige forhåndsdefinerte indekstall verden rundt evalueres og resultatene kan presenteres i omfattende diagrammer eller tabeller. Potensiell optimering kan identifiseres ved å sammenligne KPI-er. Kompilering av kostnader og forbruksdata muliggjør evaluering av opptreden for komplette land, lokasjoner eller individuelle trucker. Valgfrie perioder for sammenligning muliggjør langtidsanalyser og trender av overvåkede verdier.

 • Sanntidsoversikt av driftstimer for hver truck inkludert historikk
 • Tidlig identifisering av trucker med høyt forbruksnivå for å hindre nedetid på grunn av feil grunnet slitasje
 • Automatisk varsel, dersom avtalt grense for antall driftstimer overskrides

Oversikt over flåtens driftstimer:

Applikasjonen "Driftstimer" gir en oversikt over dagens og tidligere driftstimer for flåten, for å kunne optimere vedlikeholdsintervaller og flåteutnyttelse. Basert på registrerte driftstimer, kan vedlikeholdsintervaller planlegges presist. I tillegg kan driftstimer for ulike trucker sammenlignes. Et varsel blir vist til brukeren når gitte grenseverdier nærmes eller passeres.

 • Visning og evaluering av alle tidligere hendelser for en truck
 • Rask identifisering av hendelsesklynger med visuell sammenligning
 • Enkel tilgang til detaljerte rapporter for hver hendelse

Alt fra én kilde:

Med applikasjonen "Truckens levetidsanalyse" kan alle truckrelaterte hendelser som blant annet vedlikeholds- og inspeksjonsdatoer eller sammenstøt oppsummeres, og i ettertid evalueres for hver individuelle truck. Basert på denne informasjonen kan truckrelaterte hendelser raskt og enkelt sammelignes i en klar visuell presentasjon, og hendelsesklynger kan umiddelbart identifiseres. Brukeren får rask tilgang til den respektive detaljerte rapporten for hver hendelse. I tillegg til sanntidsinformasjon er også historisk data tilgjengelig for fremstilling av trender over tid.

 • Individuell oppføring av ytterligere servicefaktura og servicerapporter
 • Dokumentasjon og data-vedlikehold for tredjepartstjenester
 • Ordner oversikten i "Kostnadsrapportering" og "Vedlikeholdskontroll"
 

Flåtestyring fra én kilde:

Applikasjonen "Service Rapport Pluss" tilbyr brukeren muligheten til å lage, lagre og skrive ut servicefakturaer og servicerapporter fra andre servicetilbydere enn STILL. For å gjøre dette, har applikasjonen lagrede maler for servicerapporter på nett. Data samlet inn på denne måten er supplementert til data i applikasjonen "Kostnadsrapportering" og "Vedlikeholdskontroll". På denne måten får brukeren en presis oversikt over alle truckene - uavhengig av servicetilbyderen.

 • Rask supplementering av tilleggsinformasjon om truck 
 • Opsatt skiftplaner og representering av organisasjonsstrukturer
 • Individuell lagring av truck fra forskjellige produsenter i systemet

Individuelt justerbart:

Data Pluss-applikasjonen tillater deg å legge inn supplementerende truckdata og annen informasjon, som blant annet interne kostnadssentere, skiftplaner, eller tilleggsutstyr. Det er også mulig å bestemme hvilke trucker eller utstyr som er med i evalueringene og hvilke som er irrelevant for evalueringen, og dermed må filtreres ut. Tredjepartstrucker kan også legges til. Disse truckene vises i den tilgjengelige applikasjonen ved siden av STILL-truckene. Om nødvendig, bruk Data Pluss til å fordele stedene i underavdelinger, for eksempel Produksjon, Lager og Varehus, og tildel dine trucker kategorier for mer detaljerte dybdeanalyser.

Individuelt justerbart:

Personlig kontakt

Din lokale kontakt ser fram til å svare på dine spørsmål.

Finn ut mer om mulighetene for flåtestyring med STILL neXXt fleet.

Datablad

Finn mer informasjon i STILL neXXt fleet datablad

Forespørsel til: STILL neXXt fleet

Vennligst fyll ut skjemaet under. Vi vil gi svar så fort vi kan.

Tiltaleform*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.