Velg et annet språk for å se innhold for posisjonen din:

Hvordan Big Data revolusjonerer logistikken

Den globale utviklingen og digitaliseringen i logistikkindustrien viser at den fremtidige motoren for godshåndtering vil bli drevet av data.

Data som det fremtidige drivstoffet - det er ikke bare en metafor, men fremfor alt en megatrend som er avgjørende for hvilke selskaper fremdeles er konkurransedyktige i fremtiden. Dette gjelder ikke bare logistikkindustrien, men også til andre næringer. Den mest effektive bruk av data er så viktig s. k. Big Data.

Men hvordan brukes dataene i logistikken?

Et enkelt svar er langs forsyningskjeden. Det forbinder ikke bare varer, leverandører og kunder, men samler også svært verdifulle data. Data fungerer som råmateriale for logistikkfirmaene for å optimalisere prosesser og gjøre dem mer effektive. Med sterk konkurranse og lave marginer er bruk og håndtering av relevant informasjon avgjørende for suksess eller fiasko.

Målt analyse og kvalitativ optimalisering

Hvilke data er relevante? Hvilken informasjon gjør en forskjell? Å finne et svar er ikke enkelt, da hvert firma legger vekt på ulike aspekter. Det er imidlertid en generell retningslinje. For eksempel må all informasjon som oppstår i forsyningskjeden være meningsfullt definert og samlet uten hull. Samtidig må spørsmålet besvares: Hva vil vi forbedre og endre? Først når et selskap har utviklet et konsept for dette, kan det analysere og tolke data kvalitativt med riktig fokus. Data fra kjøretøy, mobiltelefoner, som sensorer i lageret, kan gi en indikasjon på hvor i forsyningskjeden er det optimaliseringspotensial langs forsyningskjeden. Data kan identifisere ubrukte ressurser, optimalisere bestillingsprosesser, leveranser og lagerstyring, dramatisk redusere driftskostnader og øke inntektene.

Big Data = mindre mennesker?

Hva betyr Big Data for ansatte i selskaper i logistikkindustrien? Behandling av informasjon, informasjon fra Internett, nettverk og automatisering av prosesser, autonome kjøretøy og leveranser av roboter - hvor kommer medarbeideren inn i bildet? Den dårlige nyheten er at industrien må bytte. Den gode er at arbeidet fortsatt er nødvendig. Arbeidsprofilene og kravene til nødvendige ferdigheter endres imidlertid betydelig. Mellom alle innovative teknologier, analyse, behandling og risikostyring er det behov for moderne logistikk krav og muligheter for automatisering, profesjonelle fagpersoner, konsepter og visjon. Ingen maskin kan erstatte mennesket.

Big Data