Tjenester

STILL bruker all sin kunnskap og konsentrert ekspertise til skreddersydde partnerskapskonsepter - fordi vi vet viktigheten av et godt partnerskap for et vellykket forretningsforhold, som er grunnen til at vi tilbyr deg alt som støtter og fordyper dette partnerskapet.

Tjenester


Tjenester fra STILL står for høy kvalitet og maksimum tilgjengelighet for flåten. Vi tilbyr et tett servicenettverk med 14 avdelinger, 800 ingeniører bare i Tyskland og 2200 ingeniører i hele verden.