iGoSystems

Komplekse automasjonsløsninger. 

iGo Systems

iGo Systems står for komplekse automasjonsløsninger som består av serieproduksjonstrucker utstyrt med samsvarende teknologi, navigasjonsverktøy, ruteprogrammering, prosjektplanlegging, i tillegg til konfigurasjon og service. Kvaliteten på iGo Systems produksjonstrucker er bevist gjentatte ganger i en lang rekke automasjonsprosjekter.

Teknologi
Alle automatiserte kjøretøyer beveger seg langs forhåndsbestemte ruter. Navigasjonen bestemmes med bruk av forskjellige sensor- og laserteknologier, som lagerguidet eller magnetisk navigasjon. Videre gjør Pallet Finder-teknologien det mulig å kjenne igjen last, slik at man ved uheldige lastplasseringer har mulighet til å gjøre nødvendige justeringer underveis. Vårt utvalg av behovsorienterte teknologier gir deg høyeste effektivitetsnivå ved automasjon av lagerfasilitetene.