Vedlikehold og full service

En ting mindre å bekymre seg for

Vedlikehold og full service

Alle mekaniske og elektriske komponenter på en gaffeltruck (både chassis, drivenhet og mast) må fungere perfekt for å sikre myke arbeidsprosesser og sikkerhet på arbeidsplassen.

Kostbare reparasjoner kan reduseres betydelig ved kontinuerlig vedlikehold av trucken. Fordelene er åpenbare: Trucken er alltid klar for bruk, og selv reparasjoner kan planlegges på forhånd for å passe produksjonsprosessen.

Ideelt inngår du en vedlikeholdskontrakt med STILL, som ikke bare tilbyr deg spesielt gunstige betingelser, men hvor STILL påtar seg hele kontrollen av vedlikeholdet!