Sikkerhet

STILL - Sikkerhet kommer alltid først.

Sikkerhet

Minst en gang i året – som kreves av loven – må gaffeltrucker gjennom en grundig kontroll i tråd med industrielle truckforskrifter. I henhold til denne forskriften om forebygging av ulykker, er brukerne personlig ansvarlige for sikkerheten til sine gaffeltrucker.

STILLs arbeid i den grundige kontrollen er like kvalitetsbevisst som på alle andre områder: fra å kontrollere gaflene helt opp til å måle lengden på lastkjettingene – alle detaljene er omhyggelig og nøyaktig kontroller med spesielt testutstyr og registrert i testboken.