Økonomiavdeling

Sönke Imbeck

Økonomisjef
soenke.imbeck@still.no
Tlf: +47 810 35 035

Alexander Erbe

Økonomiavdeling
alexander.erbe@still.no
Tlf: +47 468 39 124

Nina Vikan

Økonomiansvarlig
nina.vikan@still.no
Tlf: +47 810 35 035